ما در اوتت مارکتس، به عنوان اولین طرح تشویقی سال 2024 خود برای شما عزیزان، طرح 10روزه افزایش سرمایه‌ی 5 درصدی قابل برداشت برای دپوزیت‌های جدید در نظر گرفته‌ایم.

به این صورت که تا پایان روز 1 آوریل به ازای هر واریزی حداقل 1000 دلاری جدید و انجام معامله، حساب‌ شما را 5 درصد مبلغ واریزی اولیه شارژ می‌کنیم. 

شرایط دریافت هدیه نقدی قابل برداشت