خبرنامه

مکانیزم کارگزاری

مکانیزم بروکر مکانیزم بروکر بروکرها نقش بسیار مهمی در تسهیل انتقال نتایج تحقیقات از تولیدکنندگان (مانند پژوهشگران) به اجراکنندگان (مانند معامله گران) دارند و در نتیجه پلی بین تحقیق...

نسخه‌های وب تریدر