فرم IB

از اینکه همکاری با اوتت را انتخاب کرده‌اید، صمیمانه سپاسگزاریم.

 کارگزاری اوتــت مارکتس به مــنظور تــــوسعه فـــــعالیت‌های رســــــانه‌ای خود و جذب مـعامله‌گران، از طــرح‌های خـلاقانه و هـمکاری با افـراد دارای پـتانسیل مناسب استقبال می‌کند.

لذا خـــــواهشمندیم در صـــورتیکه از تــوانمندی‌های فــردی و رســانه‌ای مــطلوب برخوردار هستید، فرم ارزیابی IB را تـــــــکمیل کنید تا کارشناسان مــارکتینگ مــا پـس از بررسی‌های لازم با شما در ارتباط باشند.

 با سپاس فراوان
 دپارتمان شرکای تجاری (IB)

نسخه‌های وب تریدر