حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید

Swap Free
$25
حساب اسلامی
 • کمیسیون نرمال

 • اسپرد نرمال

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %45

Classic
$25
پرطرفدارترین
 • بدون کمیسیون

 • اسپرد نرمال

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

ECN
$25
بهترین انتخاب
 • کمترین میزان کمیسیون 

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Premium
$10000
ویژه حرفه‌ای‌ها
 • بدون کمیسیون

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Copy Trading

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ 

بسته‌های معاملاتی

حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید

Beginner
$25
مناسب آموزش و شروع
Classic
$25
پرطرفدارترین
ECN
$25
بهترین انتخاب
Premium
$10000
ویژه حرفه‌ای‌ها

Huobi Crypto

$100

ویژه معامله‌‌‌گران ارز دیجیتال

ارز دیجیتال را ترید کنید

حساب معاملاتی 

Swap Free
$25
حساب اسلامی
 • کمیسیون نرمال

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %45

Classic
$25
پرطرفدارترین
 • بدون کمیسیون

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

ECN
$25
بهترین انتخاب
 • کمترین میزان کمیسیون 

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Premium
$10000
ویژه حرفه‌ای‌ها
 • بدون کمیسیون

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Copy Trading

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ 

ارز دیجیتال را ترید کنید

بسته‌های معاملاتی

حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید

Classic
$25
پرطرفدارترین
ECN
$25
بهترین انتخاب
Premium
$10000
ویژه حرفه‌ای‌ها

Huobi Crypto

$100

ویژه معامله‌‌‌گران ارز دیجیتال

ارز دیجیتال را ترید کنید

کارمزدهای رقابتی

تجربه معامله‌گری با اسپرد‌ها و سوآپ‌ های بسیار پایین ، صفر و نزدیک به صفر

سرعت انتقال وجه

واریز و برداشت در سریعترین زمان

ممکن، حتی در روزهای تعطیل

امنیت مالی سرمایه

بروکر رگوله شده با بالاترین سطح

امنیت مالی و سپرده‌گذاری

پشتیبانی 24/7

پشتیبانی آنلاین در طول هفته توسط

کارشناسان متعهد و با تجربه

حساب‌های معاملاتی 

Swap Free
$25
حساب اسلامی
 • کمیسیون نرمال

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %45

Classic
$25
پرطرفدارترین
 • بدون کمیسیون

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

ECN
$25
بهترین انتخاب
 • کمترین میزان کمیسیون 

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Premium
$10000
ویژه حرفه‌ای‌ها
 • بدون کمیسیون

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Copy Trading

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ 

کارمزدهای رقابتی

تجربه معامله‌گری با اسپرد‌ها و سوآپ‌ های بسیار پایین ، صفر و نزدیک به صفر

سرعت انتقال وجه

واریز و برداشت در سریعترین زمان ممکن، حتی در روزهای تعطیل